neteshyn.com.ua

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Отдел образования

Відділ освіти

 Адреса: м.Нетішин, вул.Михайлова, 4 
                e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Начальник відділу освіти................................................................................. (03842) 3-33-05
Приймальня.................................................................................................................3-44-40
Заступник....................................................................................................................3-43-71
Бухгалтерія..................................................................................................................9-01-42
Начальник господарської групи....................................................................................3-43-63
Головний бухгалтер......................................................................................................3-46-17
Бухгалтерія..................................................................................................................3-44-48
Методичний кабінет......................................................................................................3-13-79
Кабінет головного спеціаліста з організіційно-кадрових питань.......................................3-16-95
 

 ПІБ начальника: Моцик Марія Адамівна

 Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність відділу: Конституція України, закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, накази та інші нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України, розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації, рішення Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, положення про відділ освіти.

 Завдання відділу:
- реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста);
- аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;
- створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
- контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;
- навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності;
- проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації;
- сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;
- комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
- сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установ освіти;
- здійснення міжнародного співробітництва.

 Функції відділу, відповідно до покладених завдань: 
- відділ освіти виконавчого комітету міської ради здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;
- визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявність необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;
- забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;
- здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;
- проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
- готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;
- вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах;
- вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;
- вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;
- погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх регіональному розміщенню;
- забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
- контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
- сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;
- забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;
- сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;
- затверджує статути навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування;
- сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;
- впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
- організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;
- формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;
- видає інформаційно-методичні бюлетені, методичні посібники та іншу друковану продукцію з питань навчально-виховної роботи;
- сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;
- вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
- контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
- сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;
- організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
- здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;
- надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;
- сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, соціальних служб щодо запобігання дитячої безпритульності, бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі; здійснює соціально-педагогічний патронаж;
- координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
- сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;
- забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах та інституту соціальних педагогів;
- координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
- організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;
- вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
- прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;
- сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;
- розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;
- подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
- інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);
- взаємодіє з органами громадського самоврядування;
- забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

 Графік прийому громадян:

МОЦИК МАРІЯ АДАМІВНА -                                                      щопонеділка від 14.00 до 17.00
начальник відділу освіти                                                            щоп’ятниці від 10.00 до 12.00

СОБОЛИК ТАМІЛА АНАТОЛІЇВНА -                                           щовівторка від 13.00 до 17.00 
заступник начальника відділу освіти                                          щочетверга від 08.00 до 12.00 

МИЧКІВСЬКА ЄВГЕНІЯ СТЕПАНІВНА -                                      щовівторка від 09.00 до 12.00 
головний спеціаліст з питань школи 

ПИЛИПЧУК ОЛЬГА ВІКТОРІВНА -                                              щовівторка від 08.00 до 12.00 
головний спеціаліст з                                                                 щочетверга від 13.00 до 17.00 
організаційно-кадрових питань 

СМІШКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА -                                                щосереди від 14.00 до 17.00 
головний спеціаліст з 
дошкільного виховання

СЛЮСАРЧУК АЛЛА ПЕТРІВНА -                                                щоп’ятниці від 09.00 до 12.00 
головний спеціаліст з охорони
дитинства та материнства

Обідня перерва від 12.00 до 13.00.

 

 


Рейтинг@Mail.ru МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100 @Mail.ru